Over ons

Good Health Can’t Wait

Dr. Reddy’s in Nederland

Het is onze missie als internationaal farmaceutisch bedrijf om meer patiënten toegang te geven tot betaalbare en innovatieve geneesmiddelen. We laten ons leiden door ons motto: “Good Heath Can’t wait”. Dit leidende principe is de gemeeschappelijke basis voor onze 24,000 medewerkers wereldwijd. We streven naar een cultuur van empathie en dynamiek, die ons in staat stelt de behoeften van onze patiënten en partners te begrijpen en hun kwaliteit van leven to verbeteren. Tegenwoordig hebben patiënten in meer dan 74 landen toegang tot de producten van Dr. Reddy’s.

Onze betrokkenheid bij een goede gezondheid heeft zowel betrekking op patiënten als op de planeet.

Als PSCI-lid (Pharmaceutical Supply Chain Initiative) ondersteunen wij actief de kernbeginselen van mensenrechten, ethiek, menswaardige arbeid, gezondheid en veiligheid, milieu en managementsystemen. Dr. Reddy’s streeft naar een transparante rapportage. Al in 2001 hebben wij ons eerste veiligheids-, gezondheids- en milieuverslag gepubliceerd en in 2004 zijn we begonnen met de regelmatige publicatie van onze duurzaamheidsrapporten. Sinds 2006 worden we door de Dow Jones Sustainability Indices (DJSI) tot een van de de meest duurzame farmaceutische bedrijven gerekend. Onze ESG-initiatieven (milieu, maatschappij en bestuur) zijn grondig gedocumenteerd in ons ESG-verslag.

Dr. Reddy’s in Nederland

Het is onze missie als internationaal farmaceutisch bedrijf om meer patiënten toegang te geven tot betaalbare en innovatieve geneesmiddelen. We laten ons leiden door ons motto: “Good Heath Can’t wait”. Dit leidende principe is de gemeeschappelijke basis voor onze 24,000 medewerkers wereldwijd. We streven naar een cultuur van empathie en dynamiek, die ons in staat stelt de behoeften van onze patiënten en partners te begrijpen en hun kwaliteit van leven to verbeteren. Tegenwoordig hebben patiënten in meer dan 74 landen toegang tot de producten van Dr. Reddy’s.

Onze betrokkenheid bij een goede gezondheid heeft zowel betrekking op patiënten als op de planeet.

Als PSCI-lid (Pharmaceutical Supply Chain Initiative) ondersteunen wij actief de kernbeginselen van mensenrechten, ethiek, menswaardige arbeid, gezondheid en veiligheid, milieu en managementsystemen. Dr. Reddy’s streeft naar een transparante rapportage. Al in 2001 hebben wij ons eerste veiligheids-, gezondheids- en milieuverslag gepubliceerd en in 2004 zijn we begonnen met de regelmatige publicatie van onze duurzaamheidsrapporten. Sinds 2006 worden we door de Dow Jones Sustainability Indices (DJSI) tot een van de de meest duurzame farmaceutische bedrijven gerekend. Onze ESG-initiatieven (milieu, maatschappij en bestuur) zijn grondig gedocumenteerd in ons ESG-verslag.

Onze beloftes

Om trouw te blijven aan onze overtuigingen en ons doel te bereiken, laten wij ons leiden door onze vijf beloftes:

Dure medicijnen bereikbaar maken

Inspelen op onvervulde behoeften van patiënten

Patiënten helpen hun ziekte beter te hanteren

Ervoor te zorgen dat onze geneesmiddelen beschikbaar zijn waar ze nodig zijn

Samenwerken met partners om hen te helpen slagen

Onze waarden

In lijn met onze overtuiging “ Good Heath Can’t wait” proberen wij een omgeving te creeren waar kennis en innovatie worden ingezet om beter te worden in wat we doen.

  We handhaven de hoogste normen van integriteit en transparantie bij al onze acties.

  Integrità

  We streven naar een veilige werkomgeving door voortdurende verbetering van onze infrastructuur, werkmethoden en gedrag.

  De kwaliteit van onze producten en processen garanderen de tevredenheid van onze partners.

  Qualità

  We willen meer bereiken met minder middels een cultuur van innovatie envoortdurende verbetering en daarbij geen of zo min mogelijk afval produceren.

  We verbinden ons ertoe een werkomgeving te creëren die verschillende perspectieven aanmoedigt en de waardigheid van werk en personen respecteert.

  We zetten de expertise en middelen uit ons wereldwijde netwerk in om meer waarde voor onze stakeholders te creëren.

  We creëren waarde voor onze stakeholders, terwijl we onze natuurlijke omgeving en de belangen van de gemeenschappen waarin we leven en werken respecteren.

  Transparantie

  Publicatie van gegevens met betrekking tot interacties tussen bedrijfsleven en professionals in de gezondheidszorg:

  Dr. Reddy’s is van het begin af aan overtuigd geweest van het belang van transparantie in de interacties met zorgverleners, zorg-instellingen en organisaties. Samenwerking tussen farmaceutische bedrijven, en-regelgevers, zorg-verleners, -instellingen en -organisaties en patiënten is essentieel voor een duurzame verbetering van de gezondheidszorg.
  Overeenkomstig wetgeving en normen voor de sector, in het bijzonder de code van de overkoepelende organisatie ‘Medicines for Europe’ , verbindt Dr. Reddy’s zich ertoe de informatie omtrent waardeoverdrachten aan zorgverleners en zorginstellingen volledig openbaar te maken.

  Bekendmakingen met betrekking tot waardeoverdrachten aan zorgverleners in Nederland
  Via de onderstaande links vindt u de bekendmakingen voor Nederland en een korte toelichting bij de methode die is gebruikt om de gegevens in het verslag te vermelden.
  Methodologische nota
  ToV Report

  Gegevensbescherming
  Dr. Reddy’s zal informatie verstrekken met inachtneming van de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming en zal de geïnformeerde toestemming van de betreffende zorgverleners verkrijgen. In gevallen waarin zorgverleners geen geïnformeerde toestemming geven, zal Dr. Reddy’s de informatie op geaggregeerde basis verstrekken.

  Transparantie

  Publicatie van gegevens met betrekking tot interacties tussen bedrijfsleven en professionals in de gezondheidszorg:

  Dr. Reddy’s is van het begin af aan overtuigd geweest van het belang van transparantie in de interacties met zorgverleners, zorg-instellingen en organisaties. Samenwerking tussen farmaceutische bedrijven, en-regelgevers, zorg-verleners, -instellingen en -organisaties en patiënten is essentieel voor een duurzame verbetering van de gezondheidszorg.
  Overeenkomstig wetgeving en normen voor de sector, in het bijzonder de code van de overkoepelende organisatie ‘Medicines for Europe’ , verbindt Dr. Reddy’s zich ertoe de informatie omtrent waardeoverdrachten aan zorgverleners en zorginstellingen volledig openbaar te maken.

  Bekendmakingen met betrekking tot waardeoverdrachten aan zorgverleners in Nederland
  Via de onderstaande links vindt u de bekendmakingen voor Nederland en een korte toelichting bij de methode die is gebruikt om de gegevens in het verslag te vermelden.
  Methodologische nota
  ToV Report

  Gegevensbescherming
  Dr. Reddy’s zal informatie verstrekken met inachtneming van de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming en zal de geïnformeerde toestemming van de betreffende zorgverleners verkrijgen. In gevallen waarin zorgverleners geen geïnformeerde toestemming geven, zal Dr. Reddy’s de informatie op geaggregeerde basis verstrekken.

  Nieuws

  U vindt meer informatie over Dr. Reddy’s wereldwijd op onze algemene nieuws- & mediapagina:

  Nieuws

  Cookie preference center