Onze impact

Verantwoord ondernemen en duurzaamheid

We houden rekening met de behoeften van al onze stakeholders en creëren gezonde ecosystemen en sterke gemeenschappen. We streven ernaar verder te gaan dan financiële doelstellingen en wettelijke vereisten om te voldoen aan de ethische, sociale en ecologische verwachtingen van onze stakeholders. Wij gaan dan ook voortdurend het gesprek aan met hen om het vertrouwen te koesteren en de duurzaamheid van ons bedrijf te waarborgen.

Onze huidige doelen op het gebied van milieu, maatschappij en goed ondernemingsbestuur

  Vermindering van Koolstofemissies
  • 100% hernieuwbare stroom in 2030
  • Koolstofneutraliteit in onze directe bedrijfsvoering (scope 1 en 2 emissies) in 2030
  • 12,5% vermindering van de indirecte koolstofemissies (Scope 3-emissies) in 2030
  Water positiviteit (= meer water beschikbaar maken dan gebruiken)
  • Waterpositief worden in 2025

  Toegang
  • Meer dan 1,5 miljard patiënten bedienen in 2030
  Betaalbaarheid
  • 25% van de nieuwe lanceringen als eerste op de markt tegen 2027
  Innovatie
  • Elk jaar 3 innovatieve producten die de standaard van behandeling verbeteren

  Rechtvaardigheid, diversiteit en inclusie
  • Minstens 35% vrouwen in senior leiderschap (3x vanaf de huidige situatie) tegen 2030
  • Gender gelijkheid voor de organisatie in 2035
  • 3% van ons personeelsbestand moeten personen met een handicap zijn in 2030
  • Zorgen voor 100% leefbare lonen voor ons uitgebreide personeelsbestand op lokatie in 2025

  Het vertrouwen vergroten bij onze stakeholders
  • Hoogste standaarden van nalevings- en ethiek ondersteund door robuust ondernemingsbestuur
  • Geleidelijke verbetering van de openbaarmaking van onze ESG-vooruitgang om tegen 2025 het hoogste kwartiel te bereiken
  • 100% van onze strategische leveranciers moeten in 2030 voldoen aan ons interne ESG-kader

  Onze principes op het gebied van duurzaamheid en naleving draaien om:

  Betaalbare en innovatieve geneesmiddelen

  Diversiteit en inclusie op de werkplek

  Zorg voor gemeenschappen

  Duurzame waardeketen

  Behoud van het milieu

  Naleving van een kader voor bestuur, risico compliance framework

  Voor meer informatie omtrent dit onderwerp verwijzen we naar onze duurzaamheidsverslagen

  Talrijke projecten op het gebied van gezondheidszorg, onderwijs, levensonderhoud en milieu zijn al van start gegaan.

  Voor meer informatie (in het Engels) kunt u terecht op de volgende site

  Talrijke projecten op het gebied van gezondheidszorg, onderwijs, levensonderhoud en milieu zijn al van start gegaan.

  Voor meer informatie (in het Engels) kunt u terecht op de volgende site

  QUICK LINKS

  Cookie preference center